Anjeractie 2020


Fant
astisch!! Wat een  mooie opbrengst, bedankt iedereen voor jullie gulle giften, totaal heeft Concordia € 2.129,50 ontvangen.

 

Anjeractie 2020  van 22 t/m 30 mei

Door het coronavirus zit ook het lokale culturele leven in zwaar weer. Muziekvereniging Concordia is daar geen uitzondering op. Inkomsten uit concerten, optredens etc. zijn tot nihil gedaald, terwijl de kosten gewoon door gaan. Ook wij betalen onze docenten en dirigenten, allemaal zzp'ers gewoon door!

Bijna zouden wij ook nog de jaarlijkse inkomsten uit de Anjercollecte moeten missen. We mogen immers niet langs de deuren. Gelukkig dat we deze week aan de mobiele collecte mee kunnen doen, onder de vlag van het Cultuurfonds. Mag ik je om een gift vragen? Zo kunnen we onze activiteiten blijven doen!
De volledige 100% van jouw eventuele bijdrage komt direct Concordia ten goede. Wij zijn blij met ieder bedrag!
Dank je wel!


Mededeling inzake Corona-virus

Mededelingen inzake het Corona virus zijn geplaatst op het ledengedeelte.

Leden Agenda

In het ledenmenu zijn repetitie data en andere diverse data te vinden. Bij deze data is vaak informatie geplaatst, zoals b.v. te spelen repertoire.