Opleiding

Welkom bij Concordia Bergschenhoek
Deze informatie is bedoeld om nieuwe (aankomende) leden en andere geïnteresseerden enige informatie te geven over onze vereniging. Waarschijnlijk zullen niet al uw vragen behandeld worden. Daarom staan aan het eind de namen en telefoonnummers van de afdelingshoofden en de bestuursleden vermeldt. U kunt hen altijd even bellen.

Inschrijving
Als het u wat lijkt om lid te worden van Muziekvereniging Concordia kunt u als “proeflid” twee weken (twee repetities of lessen) gratis kennismaken. Na deze kennismaking weten u en wij enigermate of u zich bij ons thuis zult voelen. Na deze weken kunt u definitief lid worden van onze vereniging. U ontvangt tijdens de eerste proefles of -repetitie het inschrijvingsformulier en een machtigingsformulier voor de contributie. Deze formulieren dienen volledig ingevuld op de volgende les/repetitie te worden ingeleverd bij de docent of het afdelingshoofd. Na de verwerking door de ledenadministratie ontvangt u een bevestiging en zal bij de eerst volgende incassoronde het bedrag aan contributie en het eventuele lesgeld van uw rekening worden geïncasseerd. Besluit u om geen lid te worden dan worden deze formulieren vernietigd en vindt er geen incassering plaats. Een foutieve incassering kunt u altijd via uw bank ongedaan maken.

Aanmeldingsformulier

Individuele lessen op slagwerk- en blaasinstrumenten
Concordia leidt zelf leerlingen op. Dat doen wij met behulp van verschillende  gediplomeerde docenten voor slagwerk-, hout-(saxofoons) en koperinstrumenten (trompet/bugel). De duur van de lessen is 20 of 30 minuten per week.

Lessen Algemene Muziekale Vorming (AMV)
Voor de allerjongsten is deelname aan de AMV mogelijk. In deze groepslessen worden op begrijpelijke wijze de beginselen van “muziek maken” bijgebracht. Hard, zacht, snel, langzaam, noten lezen, zomaar een paar van de zaken die aan de orde komen. Al snel worden m.b.v. een muziekinstrument de eerste melodieën ten gehore gebracht.

Overzicht contributie en lesgeld per 1 januari 2020 
(n.a.v. de besluitvorming tijdens de algemene ledenvergadering maart 2019)
De vereniging kent een contributie (per leeftijdscategorie) en aanvullend lesgeld voor wanneer aan individuele lessen wordt deelgenomen. Voor deelname aan de AMV Groepsles is alleen het AMV-tarief verschuldigd  (geen extra lesgeld). Voor deelname aan de Bugel Groepsles is alleen het Bugel Groepsles-tarief verschuldigd (geen extra lesgeld).

Algemene regels: 
* De contributie en is per maand vooraf verschuldigd; 
* De inning van de verschuldigde bedragen geschiedt verplicht (zonder uitzondering) met behulp van automatische incasso-opdrachten; 
* Alleen voor nieuwe leden kent de vereniging een proeftijd. Deze duurt 2 weken of lessen. Hierna is direct de contributie verschuldigd; 
* Voor bestaande leden of mensen die al eerder lid zijn geweest en die willen gaan deelnemen aan les of aan een andere afdeling (bijv. van AMV naar in-strumentles)  is er geen proeftijd; 
* De vereniging kent een kortingsregeling bij lidmaatschap vanaf het derde lid woonachtig op hetzelfde adres. 

Contributie en lesgelden voor alle leden van alle afdelingen:

2020

 

Per maand

Contributie

   

16 jaar en ouder

 

€ 21,67

t/m 15 jaar

 

€ 18,70

Groepslessen AMV of Bugel (incl.lidmaatschap)

 

€ 13,00

Lesgelden

   

Individueel les t/m 20 jaar van 20 min. per week

Individueel les t/m 20 jaar van 30 min. per week           

 

€ 28,00

€ 42,00

Individueel les vanaf 21 jaar en ouder 20 min. per week

 

€ 30,83

Individueel les vanaf 21 jaar en ouder 30 min. per week

 

 € 46,25 

Bugel Groepsles p.p. op basis van 45 min. per week

 

€ 13,00

     

Workshopdeelname Muziek op School € 47,50

 

Opmerking: les is alleen mogelijk voor leden (dus i.c.m. een lidmaatschap) 

Bruikleen van instrumenten

Indien beschikbaar stelt de vereniging blaasinstrumenten in bruikleen aan leerlingen ter beschikking. Hiervoor dient er een bruikleenovereenkomst te worden getekend. Deze overeenkomst wordt bij de uitgifte van het instrument ter ondertekening aangeboden.

N.B. Verbruiksartikelen zoals trommelstokken, muziekstandaards, lesboeken, schrift, ventielolie, rieten en andere accessoires moeten zelf worden aangeschaft.

Collectieve instrumentenverzekering
Onze vereniging heeft een verzekering voor al haar instrumenten. Bij schade geldt een eigen risico. Ook leden met een eigen instrument kunnen hun instrument tegen gunstig tarief laten meeverzekeren via de vereniging. Informeer hiernaar bij de penningmeester.

Repetities (plaats en tijden)
Alle repetities en lessen vinden plaats in de verenigingsruimte van Concordia, onderdeel van de Cultuurfabriek aan de Groeneweg 51, 2661 AL Bergschenhoek.
Algemeen Muzikale Vorming Fase1 (Groepslessen Klokkenspel) o.l.v. Daniëlle van der Bas
Groepslessen                   woensdagmiddag                   (volgens rooster)

Algemeen Muzikale Vorming Fase 2 (Groepslessen Koperinstrumentl) o.l.v. Melanie Garrett
groepslessen                   woensdagmiddag                   (volgens rooster)

Instrumentlessen saxofoon o.l.v. Roeland Kapaan
lessen                              maandagmiddag en –avond   (volgens rooster)

Instrumentlessen koperblazers o.l.v. Melanie Garrett 
lessen                              woensdagmiddag                    (volgens rooster)

Slagwerklessen o.l.v. Morten den Ambtman
lessen                              maandagmiddag en -avond    (volgens rooster)

Opleidingsorkest o.l.v. Melanie Garrett
repetitie                           woensdag                                17.00 – 18.00 uur

Mallet Percusion Band o.l.v. Laura Trompetter
repetitie                           maandagavond                        20.00 - 22.15 uur

Orkest (fanfare bezetting) o.l.v. Arie Stolk
repetitie                           dinsdag                                    19.45 - 22.00 uur

Namen en telefoonnummers
Afdelingshoofd MPB                     Morten den Ambtman           06 5791 5364
Afdelingshoofd Fanfare                Cor Verschoor                       06 1178 5369
                                                     Aukje Spruyt                          06 4216 7896
Afdelingshoofd Opleidingen         Marissa Goudappel               06 5434 2767
Instrumentbeheerder                    Martin Hess                           06 3832 3279

Dagelijks bestuur:
Voorzitter                                      René van Rooijen                06 4812 6622 
Secretaris                                     Joris Weeda                         06 4633 0599
Penningmeester                           Ko Eradus                            06 1268 4614

Repetitieruimte:                        
Cultuurfabriek                               Groeneweg 51                     Bergschenhoek

Emailadres en internetsite:
https://www.concordiabergschenhoek.nl 
Op het ledengedeelte van onze website staat extra informatie voor leden. Meldt u aan via Hoofdmenu, Inloggen, “Nog geen account?”   Na de aanmelding zal de webmaster uw aanvraag accepteren en heeft u toegang tot het ledengedeelte.

Voor vragen/reacties kunt u ons ook mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.