Contributie

Welkom bij Concordia Bergschenhoek
Deze informatie is bedoeld om nieuwe (aankomende) leden en andere geïnteresseerden enige informatie te geven over onze vereniging. Waarschijnlijk zullen niet al uw vragen behandeld worden. U kunt ons benaderen via het contactformulier. 
 
Inschrijving
Zodra u voor de eerste keer deelneemt aan een repetitie bent u "proeflid" van Concordia. Dit houdt in, dat u nog in de gratis kennismakingsperiode van twee weken bent. Na deze kennismaking weten u en wij enigermate of u zich bij ons thuis zult voelen. Na deze weken kunt u definitief lid worden van onze vereniging. 
U ontvangt tijdens de eerste repetitie het inschrijvingsformulier en een machtigingsformulier voor de contributie. Deze formulieren dienen volledig ingevuld op de volgende repetitie te worden ingeleverd bij het afdelingshoofd. Na de verwerking door de ledenadministratie ontvangt u een bevestiging en zal bij de eerst volgende incassoronde het bedrag aan contributie van uw rekening worden geïncasseerd.

Aanmeldingsformulier
 
De vereniging kent een contributie (per leeftijdscategorie) en aanvullend les-geld voor wanneer er aan individuele lessen wordt deelgenomen.
Voor deelname aan de AMV is alleen het AMV-tarief verschuldigd (geen extra lesgeld).
 
Algemene regels:
* De contributie en is per maand vooraf verschuldigd;
* De inning van de verschuldigde bedragen geschiedt verplicht (zonder uitzondering) met behulp van automatische incasso-opdrachten;
* Alleen voor nieuwe leden kent de vereniging een proeftijd. Deze duurt 2 weken of lessen. Hierna is direct de contributie verschuldigd;
* Voor bestaande leden of mensen die al eerder lid zijn geweest en die willen gaan deelnemen aan les of aan een andere afdeling (bijv. van AMV naar in-strumentles)  is er geen proeftijd;
* De vereniging kent een kortingsregeling bij lidmaatschap vanaf het derde lid woonachtig op hetzelfde adres. 
 
Contributie per 1 januari 2020: voor alle leden van alle afdelingen:
Leeftijdscategorie bedrag per maand  (exclusief eventueel lesgeld)
t/m 15 jaar           € 18,70 per maand
                            € 56,10 per kwartaal
16 jaar en ouder  € 21,67 per maand
                            € 65,00 per kwartaal

Voor vragen/reacties kunt u ons een bericht sturen via het contactformulier.