Preventief beleid

Preventief beleid inzake grensoverschrijdend gedrag
Muziekvereniging Concordia voert een actief beleid ten aanzien van het voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

1. Gedragscode
Concordia kent een gedragscode welke verplicht ondertekend dient te worden door alle beroepskader, bestuursleden en vrijwilligers, voor zover deze in aanraking komen met kwetsbare mensen / leden binnen de vereniging. In de meeste gevallen zijn hiermee minderjarigen bedoeld, maar het begrip kwetsbare mensen kent een bredere doelgroep.
De gedragscode geeft aan waar de grenzen liggen in het contact. De ondertekende gedragscode kan in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag helpen in een juridisch (strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) traject.

2. Vertrouwenspersoon
Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers, minderjarigen, kwetsbare mensen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag.
De vertrouwenspersoon binnen Concordia is René van Dijk, telefonisch te bereiken onder nummer 06 – 20 39 01 20

3. Aanstellingsbeleid
Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet aan het uiterlijk. Daarom vindt Concordia het belangrijk haar beroepskader, bestuursleden en vrijwilligers zorgvuldig te selecteren.

Ons aanstellingsbeleid omvat:
1. een intakegesprek;
2. de verplichting een VOG te overhandigen als de (vrijwillig) medewerker gaat werken met kwetsbare mensen.

4. Omgangsregels voor leden
Concordia heeft omgangsregels voor al haar leden opgesteld. Deze regels zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement van de vereniging. Alle leden zijn daarmee aan deze regels gebonden. Het bestuur ziet toe op naleving van deze regels.

5. Maatregelen aan de accommodatie
Concordia ontplooit haar activiteiten in De Cultuurfabriek te Bergschenhoek.
In deze accommodatie zijn maatregelen getroffen om de risico’s op grensoverschrijdend gedrag te beperken. Zo zijn alle deuren van (les)lokalen van glas voorzien teneinde sociale controle te bevorderen.