Mededeling inzake Corona-virus

Het kabinet heeft besloten alle maatregelen in het kader van het Coronavirus tot en met 28 april 2020 te verlengen. Voor muziekverenigingen betekent dit dat repetities, muzieklessen, optredens, concoursen en alle overige samenkomsten tot en met 28 april 2020 niet door kunnen gaan. 

Evenementen met vergunnings- of meldplicht blijven tot 1 juni verboden.

Dit betekent dat de periode waarin alle repetities, lessen, vergaderingen, etc. geen doorgang kunnen vinden nu verlengd wordt (voorlopig) tot en met 28 april a.s..

Met het oog op de volksgezondheid hebben we alle begrip voor de maatregelen. Tegelijk hebben de maatregelen ook (grote) consequenties voor Concordia.

Al eerder hebben wij aangegeven dat concerten e.d. tot 1 juni niet meer door kunnen gaan.
Wat betreft het Roseetje op een kleedje, Leeuwenkuilfestival, op zondag 28 juni, gaat de voorbereiding dus gewoon door. Binnenkort zal het te spelen programma bekend worden gemaakt, de bladmuziek verstuurd, zodat thuisstudie mogelijk zal zijn.
Later deze maand zal er op basis van eventueel nadere besluiten vanuit de overheid, in samenspraak met het organiserend comité (Concordia en Straattheaterfestival) een besluit worden genomen over het definitief wel of niet doorgaan van het festival. Hierbij speelt de mogelijk beperkte voorbereidingstijd, een belangrijke rol. Ook de deelname van de fanfare Voorne & Putten aan het Roseetje is nader te bezien. Wij hebben hierover overleg met V&P.

Het bestuur heeft besloten de honoraria van al het beroepskader door te betalen voor in ieder geval de maanden maart en april. Voor de docenten is dit gebaseerd op het geven van vervangende online lessen. Met de beide dirigenten zijn afspraken gemaakt over een tegenprestatie bij doorbetaling.
Het ligt in de bedoeling ook na april de honoraria aan de dirigenten door te betalen, zodat zij zo min mogelijk in de problemen komen. Dit is ons ook nadrukkelijk gevraagd door de muziekbond KNMO.
Het bestuur zal echter per maand bekijken of de financiële situatie van de vereniging doorbetaling toestaat.

In de maanden voor de zomer realiseren wij als vereniging altijd het grootste deel van onze inkomsten uit optredens en concerten. Dat valt nu allemaal weg. Inmiddels is uit overleg met de gemeente gebleken dat wij de verstrekte subsidie voor het Lenteconcert niet behoeven terug te betalen. Verder zal er gedurende de periode dat wij geen gebruik kunnen maken van de Cultuurfabriek ook geen huur verschuldigd zijn. Desondanks becijferde penningmeester Ko Eradus het tekort voor 2020 nu al in de orde van € 6.000. Mogelijk kan dit nog meevallen als wij de inmiddels aangevraagde financiële steun vanuit het Rijk toegewezen krijgen (€ 4.000).

Alhoewel wij nog geen storneringen van de maandelijkse incasso’s hebben ontvangen, willen wij alle leden verzoeken de betaling van de contributie en lesgelden op normale wijze door te laten gaan. Ook al zijn de lessen anders dan gebruikelijk en vinden er geen repetities plaats. Help onze vereniging aub door deze moeilijke tijd heen!

Check zelf regelmatig de verenigingssite! 
Blijf gezond, maak muziek en let een beetje op elkaar!

Met vriendelijke groet,
Namens Muziekvereniging Concordia

René van Rooijen, Voorzitter
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / telefoon: 06 – 48 12 66 22