Anjeractie

Anjeractie logo kleur

De Anjeractie is de jaarlijkse collecte van het Cultuurfonds: verenigingen en stichtingen collecteren online en/of met de collectebus op straat.
De helft van de opbrengst van de collecte is voor de eigen clubkas, met de andere helft ondersteunt het Cultuurfonds cultuur en natuur in de regio.

Collecteren kan online of met een collectebus huis-aan-huis, maar ook op straat of plein. Leden van culturele verenigingen of stichtingen kunnen zich inzetten als collectant. Heeft jouw club geld nodig voor kostuums, uniformen, instrumenten, jubilea of gereedschappen? Doe dan mee!


Concordia doet mee en collecteert huis-aan-huis op deze dagen, de volgende Anjeractie vindt plaats van 19 tot en met 25 mei 2019.


https://www.cultuurfonds.nl