Mededeling inzake Corona-virus

Mededelingen inzake het Corona virus zijn geplaatst op het ledengedeelte.